Kineziterapija

KINEZITERAPIJA

Kineziterapija (grčke riječi kinein – kretati se, kinezis – pokret) je dio fizikalne terapije koja se bavi primjenom pokreta u svrhu liječenja, s ciljem uspostavljanja optimalnog funkcioniranja dijelova i organizma u cjelini.

Kineziterapija kao dio fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijih aspekata medicinske rehabilitacije. Bavi se primjenom sistematiziranih pokreta pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela u vidu vježbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamjene funkcija lokomotornog sustava.

Cilj kineziterapije je maksimalno iskorištavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa naglaskom na optimalni mogući oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.

Kineziterapija obuhvaća aktivne i pasivne vježbe.
Aktivne vježbe se dijele na:
– aktivne potpomognute
– aktivne nepotpomognute
– aktivne vježbe sa otporom.

 

Ona se primjenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.
U izvođenju jednog pokreta sudjeluje više anatomskih struktura:
– koštani sistem
– zglobovi
– mišići
– periferni živčani sustav
– centralni živčani sustav

 

Još veći značaj kineziterapija dobiva upravo zbog toga što pokret dovodi do angažiranja i ostalih organskih sistema : kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog i dr.

Zato je danas kineziterapija obavezan dio rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano-zglobnog sustava (lokomotornog aparata), već i kod bolesti srca i krvnih žila, bolesti dišnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih bolesnika.

KINEZITERAPIJA MORA BITI STRUČNO VOĐENA I DOZIRANA!

Propisuje je doktor, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, a provodi je kineziterapeut ili viši fizioterapeut uz nadzor doktora. Doziranje kineziterapije zahtijeva poznavanje općeg stanja organizma (kardiovaskularni sistem, respiratorni sistem, nervni sistem, psihička spremnost i motivacija, zanimanje pacijenta…).

Terapijski efekti kineziterapije su:

– povećanje mišićne snage i elastičnosti
– povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
– poboljšanje  funkcije  kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog  sistema i organa za varenje
– poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u cjelini
– stvaranje pravilne sheme pokreta i motoričke aktivnosti

Oblici kineziterapije koje sprovodimo u TTS Sport centru  su:

– kineziterapija posle prijeloma kosti, sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura)
– kineziterapija za cervikalni sindrom
– kineziterapija za lumbalni sindrom
– kineziterapija  kod  perifernih artroza  (gonartroza, koksartroza, artroza sitnih zglobova šaka)
– vježbe za osteoporozu
– korektivna gimnastika (predstavlja skup fizičkih vježbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primjenjivati preventivno kod djece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje)
– vježbe za skoliozu, kifozu i lordoza
– vježbe za korekciju spuštenih stopala
– vježbe disanja i relaksacije
– edukacija zaštitnih položaja i pokreta

 

Kinezi terapeuti TTS Sport centra se više puta godišnje dodatno educiraju u zemlji i inozemstvu putem seminara i edukacija kako bi usluge bile u skladu s najnovijim i najnaprednijim svjetskim trendovima u kinezi terapiji i rehabilitaciji izokinetičkim dinamometrom (Cybex).